Studenti izstrādā radošas idejas kursā “Uzņēmējdarbība”