Studenti, atgādinājums par sagatavošanās darbiem līdz kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanai