Pieteikumu skaits trīs reizes pārsniedz valsts budžeta finansēto vietu skaitu