Erasmus+ studentu pieredzes stāsti - Somija

Kristīne Kārkla

Pēdējais mācību gads koledžā, vēlējos izdarīt 6.semestra prakses ietvaros kaut ko jaunu, koledžas piedāvātā iespēja doties Erasmus + mobilitātes programmā bija ideālākais piedāvājums. Jaunu zināšanu un praktiskās prasmes iegūšana un savu prasmju izaugsme, svešvalodas – angļu valodas uzlabošana ikdienas sarunās un darbā medicīnas iestādēs.

 

Pirms došanās uz Somiju sazinājās ar mani gan prakses koordinatore, gan “study buddy” – somu students, ar kuru kopā pavadīju laiku Somijā – paskaidroja, kas nepieciešams no “dokumentālās” puses un kur dzīvošu prakses laikā. Neskaidrību gadījumā palīdzēja gan koordinatore Somijā, gan koordinatore no koledžas puses.

Piedalīšanās Erasmus + mobilitātes programmā savā iespaidā ir nedaudz goda lieta, jo svešā zemē Tu atspoguļo savu dzimto valsti. Spēju pierast un nepadoties svešā zemē vienam pašam ir jāmāk. Komunikācijas prasmes un spēja socializēties ar citiem cilvēkiem ir lielākā prasība visā mobilitātes laikā. Spēju pierast pie jauna prakses mentora gandrīz katru nedēļu, mainīt prakses vietas un integrēties jaunā vietā īsā laika posmā.

Rezultātā šī ir ideāla iespēja iegūt pieredzi ārpus ierastās rutīnas.

Vārds, uzvārds: Kristīne Kārkla

Vecums: 22 gadi

Dzimums: Sieviete

Nosūtošā iestāde: Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža

Prakses valsts: Somija, Kotka

Prakses vieta: KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY

Prakses darba joma: Ārstniecība

Prakses ilgums: 7/03/2022-6/05/2022

 

Krista Lipšāne

Vienmēr esmu zinājusi, ka vēlētos piedzīvot ko jaunu un neparastu, bet kas būtu saistīts ar manis izvēlēto apgūstamo profesiju. Tā kā koledža deva iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitātes programmā, tad izmēģināju savu veiksmi un pieteicos. Noteicošie faktori, kuru dēļ piedalījos mobilitātes programmā bija:  jaunu zināšanu un prakses apgūšana, savu esošo zināšanu un prakses iemaņu nostabilizēšana, angļu valodas zināšanu un iemaņu uzlabošana un nostabilizēšana, izvēlētās valsts aplūkošana un socializēšanās ar somu tautības cilvēkiem.

 

Pirms došanās praksē ar mani sazinājās prakses koordinatore no Somijas un “study buddy” ar kuru kopā pavadīju brīvo laiku Somijā. Pirms došanās tiku informēta par dzīves vietas esamību Somijā, par to, kas nepieciešams gan no dokumentiem, gan no praktiskās puses. Ja mobilitātes laikā bija neskaidrības ar prakses vietas esamību vai tehniskas problēmas ar dzīves vietu, vienmēr droši varēja rakstīt gan prakses koordinātorei, gan savam studiju partnerim no Somijas. Mobilitātes laikā Somijas studenti, ar kuriem pavadīju laiku, bija ieinteresēti gan parādīt Kotkas pilsētiņu, gan arī tuvumā esošās pilsētiņas. Nedaudz pastāstīja par katru pilsētiņas vēsturi, interesantākajiem faktiem un ikdienas dzīves ritumu. Bija neierasti ik dienu pavadīt starp cilvēkiem, kas lielākoties izmanto tikai somu valodu. Taču gan galvenā prakses mentore, gan prakses vietu mentori un studiju partneri pēc iespējas vairāk centās izmantot angļu valodu un vienmēr iztulkoja, ja kāds kaut ko bija pateicis somu valodā. Prakses mobilitātes beigās mentori bija ieinteresēti gan par to vai esi apguvusi ko jaunu, gan pārbaudīja manas esošās prasmes, zināšanas. Kā arī prakses galvenā mentore bija ieinteresēta, vai esmu apmierināta ar visām prakses vietām, kur pavadīju Erasmus+ mobilitātes laiku. Neskatoties uz to, ka prakses mobilitātes programmā tika pavadīti tikai 2 mēneši, tas tomēr ir ilgs laika periods, kurā pastāv gan profesionālas, gan personiskas izaugsmes iespējas. Svarīgākais ieguvums no programmas ir patstāvības iegūšana, kas nosaka tava viedokļa adekvātumu un spēju to aizstāvēt. Neatkarīgi no prakses mentoru esamības, iespēja komunicēt ar pacientiem ne tikai angļu valodā, bet nedaudz arī zīmju valodā, jo tomēr lielākā daļa no pacientiem nemācēja runāt angļu valodā. Apgūt tur esošo medikamentu pielietojumu un manipulāciju veikšanas procesu pacientu veselības uzlabošanai. Bija iespēja izvērtēt kā kādas neatkarīgas procedūras tiek veiktas gan Latvijā, gan Somijā. Pats pārsteidzošākais un patīkamākais bija tas, ka prakses mentori, ar kuriem pavadīju laiku gan slimnīcā, gan Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, bija ieinteresēti ieteikt dažas noderīgas idejas, kā pareizāk veikt manipulāciju vai uzsākt komunikāciju ar pacientu. Pirmais iespaids ierodoties Somija - uhh, daudz, daudz sniega un somi, kas dodas uz citām saliņām pāri jūrai, kas ir aizsalusi. Neskatoties uz to, Somijā ir ļoti sakārtota medicīnas sistēma tieši mentālo slimību izzināšanā un šo cilvēku integrēšanā sabiedriskajā dzīvē. Šie pacienti katru dienu tiek iesaistīti ikdienas dzīvē. Tomēr viņiem vienmēr ir atbalsta sistēma pie kuras atgriezties pēc tam, kad ir noticis mentālās slimības uzliesmojums. Neskatoties uz šo iegūto pieredzi, pats iespaidīgākais bija tas, ka ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību devāmies pāri jūrai uz citu salu, lai sniegtu medicīnisko palīdzību pacientam. Kā arī lielākā daļa tur esošo ugunsdzēsēju ir ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī paramediķi. Iespaidu no šīs prakses ir ļoti daudz. Sākot ar asistēšanu plastiskajam ķirurgam operācijas laikā, beidzot ar žestikulāru komunikāciju. Katra mobilitātes programmā pavadītā diena bija kā liels pozitīvu iespaidu grozs, kas ir kā ļoti liela papildus pieredze un izaugsme. Pirms piedalīšanās Erasmus + mobilitātes programmā, esi pārliecināts, ka spēsi integrēties svešā sabiedrībā. Paturi prātā to, ka tur esošie cilvēki var būt gan atsaucīgi, gan ne tik socializēties spējoši. Lai gan tev apkārt būs daudz citu studentu un mentoru, tomēr savā ziņā būsi viens, prom no sev tuviem cilvēkiem. Tas ir kā mazs , bet ļoti ļoti patīkams pārbaudījums iesākot patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi citā valstī. Galvenais, atkārto angļu valodas zināšanu. Nebaidies apgūt tās valsts valodu, jo tā ir kā papildus pieredze, kura lieti noderēs. Galvenais, esi komunikabls un ieinteresēts, jo vairāk vēlēsies piedalīties un darboties, jo labāka būs komunikācija gan ar pacientu, gan mentoru.

Vārds, uzvārds: Krista Lipšāne


Vecums: 22 gadi

Dzimums: Sieviete

Nosūtošā iestāde: Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža

Prakses valsts: Somija, Kotka

Prakses vieta: KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY

Prakses darba joma: Ārstniecība

Prakses ilgums: 7/03/2022-6/05/2022