Studentu pašpārvaldes biedri tiekas ar Koledžas direktori

Studentu pašpārvaldes biedri tiekas ar Koledžas direktori

Šodien RSU SKMK Studējošo pašpārvaldes biedri tikās ar Koledžas vadību – direktori Ināru Upmali, kā arī ar Studiju nodaļas vadītāju Lieni Veitneri, lai kopīgi izrunātu aktualitātes Koledžā.

Direktore vērsa studentu uzmanību uz ārkārtas situāciju valstī un to, kā tas ietekmē Koledžas darbību. Nodrošinot Koledžā epidemioloģiski drošu vidi, Koledža organizē nodarbības gan klātienē, gan attālināti.

Šobrīd veselības aprūpes iestādēs trūkt darba spēka, tāpēc Veselības ministrija kopā ar Veselības inspekciju ir uzrunājusi arī medicīnas studentus, aicinot palīdzēt aprūpēt Covid-19 pacientus.

Tika atgādināts par to, ka Studējošo pašpārvaldes biedri un arī citi studenti var brīvi paust savu vai studentu vairākuma viedokli jautājumos, kas var sekmēt studiju kvalitātes pilnveidošanos.

Studenti tika aicināti piedalīties gan starptautiskos, gan vietējos pasākumos, piemēram, jaunnedēļ studentiem tiek plānota karjeras diena jeb attālināta tikšanās ar lielāko veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem.

Tikšanās nobeigumā tika uzklausīti studentu jautājumi un ierosinājumi.