Par sadarbspējīga sertifikāta esamības pārbaudi Koledžā

Par sadarbspējīga sertifikāta esamības pārbaudi Koledžā