Par sadarbspējīga sertifikāta esamības pārbaudi Koledžā