Seminārs “Pierādījumos balstīta medicīna un kritiskā domāšana”