Sarkanā Krusta augstākās izglītības iestāžu pārstāvju klātienes tikšanās