Sadarbībā ar NMPD, tapis jauns apmācību video

Sadarbībā ar NMPD, tapis jauns apmācību video

Ik dienu pieaugot ar Covid-19 inficēto pacientu skaitam, ikvienai ārstniecības personai un, jo īpaši, topošajiem neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem, ir jābūt pārliecinātiem par to, kā pareizi rīkoties, lai, veicot savus darba pienākumus, spētu gan palīdzēt pacientam, gan pasargāt sevi un kolēģus no inficēšanās.

Šajā nolūkā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ir tapis mācību video, kas būs pieejams studentiem mācību procesa ietvaros, trenējot atdzīvināšanas algoritma veikšanu pacientam ar elpošanas problēmām. Mācību video atspoguļo rīcību situācijā, kad brigāde ierodas pie pacienta bez pilna individuālā aizsardzības aprīkojuma, taču palīdzības sniegšanas procesā tiek apstiprināta pacienta inficēšanās ar Covid-19.

Īpašs paldies par iesaistīšanos RSU SKMK mācību procesa uzlabošanā un video tapšanā Koledžas studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācija ‘Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs’, direktoram Viktoram Gorovenko un kuratoram Ervīnam Šmatčenko, kā arī NMPD brigāžu atbalsta centra „Krasts” vadītājam Rafaelam Ciekuram un viņa kolēģiem T. Karasevam, R. Martynovam un R. Ozoliņam.