Koledžas pārstāvji piedalās RSU starptautiskajā Covid-19 konferencē