RSU SKMK vieslektore Ruta Jakušonoka no 2016. gada 27.novembra līdz 1.decembrim Erasmus+ programmas ietvaros atradās Izraelā