RSU SKMK uzstājas ar prezentāciju RSU Zinātniskajā nedēļā

RSU SKMK uzstājas ar prezentāciju RSU Zinātniskajā nedēļā

No 22. līdz 26. martam noritēja RSU Zinātnes nedēļa, kuras ietvaros tika prezenti vairāk nekā 1300 zinātniskie darbi.

24. un 26. marta tēma bija - University Teaching and Learning, kurā uzmanība tika pievērsta zinātniskiem un uz pierādījumiem balstītiem secinājumiem par tehnoloģiju izmantošanu studiju procesā, tādā veidā uzlabojot procesa īstenošanu. Tika apskatīti tādi aspekti kā digitālā kompetence, studiju vides digitālās transformācijas, mācīšanās un mācīšanas efektivitātes paaugstināšana u.c.

Vērienīgajā starptautiskajā pasākumā 26. martā piedalījās arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāves - direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa un metodiskās nodaļas vadītāja Karīna Svētiņa, prezentējot pētījumu par studiju procesa norisi COVID-19 pandēmijas laikā “Distance learning during Covid-19 Pandemic among healthcare students".