RSU SKMK uzstājas ar prezentāciju RSU Zinātniskajā nedēļā