RSU SKMK sveic Skolotāju dienā!

RSU SKMK sveic Skolotāju dienā!

Izsakām pateicību visiem docētājiem par ieguldīto laiku, par atdevi un vēlmi nodot mūsu topošajiem speciālistiem tās vērtīgākās un noderīgākās zināšanas!