RSU SKMK Studentu pašpārvalde aicina uz Lieldienu pasākumu!