RSU SKMK studenti mēra asinsspiedienu 14. Saeimas deputātiem