RSU SKMK SP ielūdz studentus uz Ziemassvētku balli!