RSU SKMK sirsnīgi sveic pirmos programmas “Mājturība” absolventus!