RSU SKMK pieredzes apmaiņas braucienā apmeklē medicīnas skolas pārstāvji no Čehijas

RSU SKMK pieredzes apmaiņas braucienā apmeklē medicīnas skolas pārstāvji no Čehijas

Trešdien, 21. septembrī, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā viesojās Benešovas Medicīnas arodvidusskolas (Čehija) vadība un pedagogi.

Viesojoties Latvijā, ciemiņi apmeklēja vairākas izglītības un veselības aprūpes iestādes, tai skaitā RSU Stomatoloģijas institūtu un RSU Sarkanā Krusta medicīnas
koledžu. Viesi no Čehijas tikās ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktori Ināru Upmali un direktores vietnieci administratīvajos un attīstības jautājumos Lindu Venskus, lai pārrunātu kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Čehijas izglītības sistēmas, kā arī apspriestu tālākās sadarbības iespējas.

Viesi ar lielu interesi apskatīja Koledžas mācību laboratorijas un aprīkojumu, kā arī piedalījās profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība” praktiskajā nodarbībā.