RSU SKMK pieredzes apmaiņas braucienā apmeklē medicīnas skolas pārstāvji no Čehijas