RSU SKMK jaunā mentoru programma “Lifeguide” – palīgs pirmkursniekam!