RSU SKMK iesaistās ilgtspējīgas profesionālās izglītības nodrošināšanā