RSU SKMK absolventu stāsti – Agija Klūģe (ārsta palīgs)