RSU SKMK absolventu stāsti – Jurita Berģe (neatliekamās medicīnas ārsta palīgs)