RSU SKMK absolventu stāsti – Inga Kola (farmaceita asistente)

RSU SKMK absolventu stāsti – Inga Kola (farmaceita asistente)

Studiju programmu "Farmācija" Inga Kola izvēlējās, jo meklēja tādu profesiju, kas būtu daudzveidīga un dinamiska. Inga koledžu absolvēja šogad - ziemā, un bija starp tiem absolventiem, kas saņēma atzinības rakstu par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm.

Inga stāsta:

Sapratu, ka man nepieciešams tāds darbs, kurš ir dinamisks, kurā notiek nepārtraukta informācijas apmaiņa, nav vienveidīgs un pilns ar dažādiem izaicinājumiem. Izvēlējos šo profesiju, jo aptieka mani vienmēr ir fascinējusi un likusies interesanta darba vieta. Lielākais pamudinājums bija no manas draudzenes, kura bija sākusi mācīties par farmaceita asistenti. Uzzinot kā viņai veicas mācību procesā, kas ir jāapgūst un ka jāmācās 2,5 gadi, es sapratu, ka mani tas interesē un tas ir tas, kas man ļautu sevi realizēt. Šobrīd, kad diploms jau ir iegūts un aptiekā jau nostrādāti pirmie 3 mēneši, esmu ļoti gandarīta par šo izvēli.

Studiju laikā kā grūtāko varu minēt to, ka studiju process ir ļoti intensīvs. Ir jāmāk atrast laiks mācībām, tas pareizi jāsaplāno, lai sagatavotos ieskaitēm un noteiktajos termiņos nodotu pasniedzējiem darbus. Vieglākais noteikti ir praktiskās nodarbības, kurās var pielietot teorētiskās zināšanas praksē un iesaistīties diskusijās ar pasniedzējiem.

Šobrīd strādāju Saldus Zaļajā aptiekā. Šī ir mana pirmā darba vieta pēc diploma iegūšanas farmaceita asistenta amatā. Mani darba pienākumi sevī ietver klientu konsultēšanu par dažādiem ar veselību un medikamentiem saistītiem jautājumiem, dažādu preču un recepšu medikamentu izsniegšanu. Dažādi ikdienas darbi, kas nodrošina kārtību aptiekā. Palīdzu pieņemt un izvietot preces plauktos, sazvanu klientus, kuriem ir pienākuši speciāli pasūtīti medikamenti vai citas preces.

Man patīk, ka šis darbs nav vienveidīgs. Vienmēr ir uz ko tiekties pilnveidojot savas zināšanas, kas tiek uzkrātas un pieslīpētas darba procesā, kā arī papildus dažādos kursos un semināros. Un pats galvenais - tiešais darbs ar cilvēku, klientu. Un situāciju darba procesā ir tik daudz un katrs klients, kas ienāk aptiekā, ir svarīgs.