RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu apmeklē starptautiski viesi no Eiropas Mākslīgās Asinsrites asociācijas

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu apmeklē starptautiski viesi no Eiropas Mākslīgās Asinsrites asociācijas

Vakar, 15. jūlijā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā viesojās pārstāves no Eiropas Mākslīgās Asinsrites asociācijas (European Board of Cardiovascular Perfusion): Gudruna Kunsta (Gudrun Kunst) no Liebritānijas un Karole Hamiltone (Carole Hamilton) no Vācijas. Vizītes mērķis bija profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē” novērtēšana starptautiskās akreditācijas ietvaros.

2018. gada 13. augustā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Latvijas Republikas Veselības ministrija noslēdza līgumu par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē” izstrādi un īstenošanu Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros. Programmas sagatavošanā un metodiskā materiāla izstrādē, kā arī vēlāk - izglītības programmas īstenošanā - iesaistījās dr. Normunds Sikora, sadarbībā ar citiem sirds ķirurģijas un kardioloģijas nozaru speciālistiem - dr. Ingūnu Lubauu, dr. Reini Balmaku, dr. Mārtiņu Kalēju un dr. Birutu Mozuli.

Šīs profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis ir iepazīstināt izglītojamos ar mākslīgās asinsrites metodi, tās vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, organizācijām, kas apvieno mākslīgās asinsrites speciālistus Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī ar likumdošanu, kas regulē specialistu darbību. Pirms vairāk kā 60 gadiem pasaulē sirds operācija bija neīstenojama, bet šobrīd, pateicoties apbrīnojamam progresam sirds ķirurģijā, ir radītas mākslīgās asinsrites metodes, kas ļauj ķirurgiem droši apstādināt sirdi un iztukšot to, kā arī atvērt jebkuru no nepieciešamajiem sirds dobumiem, lai veiktu sirdskaites korekciju.

Pašlaik mākslīgās asinsrites metodes profesionālās pilnveides programmu Latvijas lielākajās slimnīcās apgūst 13 izglītojamie - medicīnas profesionāļi, kuriem jau ir augstākā izglītība veselības aprūpē. Mācības tika uzsāktas 2019. gada 20. februārī un tās noslēgsies šī gada 19. jūlijā ar pārbaudījumu. Eksāmenu nokārtojušie izglītojamie 29. augustā saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. Izglītības programma tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.