RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas starptautiskās sadarbības speciāliste sūta sveicienus no Portugāles