RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā reflektantu pieteikumu skaits vairāk nekā četras reizes pārsniedz budžeta vietu skaitu