RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža iegūst akreditāciju vidējās profesionālās izglītības mācību programmai „Mājturība”, kvalifikācija „Auklis”