RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža atzīmē 102. dzimšanas dienu

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža atzīmē 102. dzimšanas dienu

21. septembris Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžai ir svētku diena! 1920. gada rudenī, pateicoties toreizējā Latvijas Sarkanā Krusta vadītāja Jāņa Jankovska iniciatīvai, tika nodibināta Latvijā pirmā Žēlsirdīgo māsu skola. Lai arī laika gaitā ir mainījušies skolas nosaukumi, vēstures fakti liecina, ka tieši 1920. gada 21. septembris ir uzskatāms par Koledžas dibināšanas dienu.

102 gadu laikā mūsu izglītības iestāde nepārtraukti ir attīstījusies un pēdējie gadi Koledžā ir pagājuši modernizācijas zīmē. Šobrīd Koledža ir aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošām mācību telpām un tehnoloģijām: interaktīviem mācību līdzekļiem, aprūpes situāciju simulācijas iekārtām un manekeniem. Mācību vide tiek veidota tā, lai atbilstu veselības aprūpes jomas prasībām sagatavot augsti kvalificētus speciālistus. Darba devēji augstu novērtē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā studentiem sniegtās zināšanas un prasmes, jo gandrīz 95% Koledžas absolventu strādā veselības aprūpē (Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati). Tas ir augstākais rādītājs starp visām medicīnas koledžām Latvijā. Pie sasniegtā apstāties negrasāmies un arī nākamos 102 gadus raugāmies attīstības virzienā!

INĀRA UPMALE, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore:
“Mūsu izglītības iestādes lielākā vērtība ir tās izglītojamie un pasniedzēji. Paldies studentiem par interesi apgūt ļoti interesantās, bet vienlaikus arī ārkārtīgi sarežģītās profesijas veselības aprūpes jomā! Paldies Koledžas akadēmiskajam un administratīvajam personālam! Lai varētu docēt savus studiju kursus atbilstoši pierādījumos balstītai veselības aprūpei, ir nemitīgi jāpilnveido savas zināšanas, kas nereti prasa tam veltīt lielu daļu brīvā laika. Mēs esam gatavi jauniem radošiem, tehnoloģiskiem izaicinājumiem un studiju procesa tālākai attīstībai un kvalitātes pilnveidei. Mēs esam gatavi nākotnei, nepazaudējot savu vēsturisko vērtību.”


Koledžas audzēkņi ir aktīvi un piedalās dažādās meistarības olimpiādēs, izglītības iestādē aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. Kopš 2009. gada Koledža arvien aktīvāk iesaistās starptautiskos sadarbības projektos. Pateicoties docētāju ieinteresētībai un studentu atsaucībai - ieviest un apgūt jaunas, interaktīvas mācību metodes - Koledžai izdodas nemitīgi uzlabot studiju kvalitāti. To apliecina starptautisko ekspertu atzinums par Koledžas darbības atbilstību EFQM (the European Foundation for Quality Management) kvalitātes modeļa 2 zvaigžņu līmenim. 

DAUDZ LAIMES 102. DZIMŠANAS DIENĀ, RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA!