RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina pieteikties
profesionālās pilnveides programmas „Ambulatorā dienesta ārsta
palīga darbība” kursiem