RSU mācību prorektores profesores Tatjanas Koķes vizīte koledžā