RSU apjomīgākais studiju virziens “Veselības aprūpe” akreditēts līdz 2023. gadam