Projekta DeDiWe studiju programmas – ”Digitālie veselības un labklājības pakalpojumi” – testēšanas aktivitātes