Profesionālās pilnveides programma “Intervēšanas un konsultēšanas elementi māsu un vecmāšu praksē”