Produktīvi aizvadīta RSU SKMK Operatīvās vienības tikšanās