Pirmkursniek, Tavs atbalsts Tevi jau gaida – RSU SKMK mentoru programma “Lifeguide”!