Pirmā starptautiskā F.Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference