29. novembrī – pirmā advente

29. novembrī – pirmā advente

Šo svētdien, ar pirmās svecītes aizdegšanu adventes vainagā, sākas dienu skaitīšana līdz Ziemassvētkiem.

Lai gan arvien vairāk tiek piedāvāti dažādi radoši adventes vainagu varianti, svarīgi būtu saglabāt formu - apli, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. Tradicionāli vainagu veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.

Ikvienai no četrām adventes svecēm ir sava nozīme. Pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību - Kristu, otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība.

Lai kluss un mierīgs šis pārdomu laiks!