Pieteikšanās zinātniski pētnieciskajai konferencei