Piedalījāmies seminārā par ErasmusPlus prioritātēm “Iekļaušana un daudzveidība”