Paziņos uzņemšanas rezultātus studijām par maksu; notiks līgumu slēgšana