19. jūlijā paziņos uzņemšanas konkursa rezultātus valsts budžeta finansētajām studijām RSU SKMK un 20. jūlijā sāksies studiju līgumu slēgšana