Pasaules HIV/AIDS dienai veltīta konference “HIV/AIDS somatiskie, psihiskie un tiesiskie aspekti”