Par vidējās profesionālās izglītības programmas “Mājturība”, kvalifikācija – Auklis īstenošanu