Papilduzņemšana īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā – Farmācija!