Pagarināta uzņemšana uz valsts budžeta finansētajām vietām studiju programmā “Ārstniecība”