Pagarinām pieteikšanos profesionālās pilnveides programmas „Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursiem