Noslēgusies Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”