No šodienas parakstīt studiju līgumus tiek aicināti īsa cikla augstākās izglītības programmu reflektanti, kas konkursa rezultātā ir ieguvuši valsts budžeta finansētu studiju vietu.