Koledžas studentes piedalījās praksē Erasmus+ programmas ietvaros Somijā