RSU SKMK kolektīvs iesaistās labdarības akcijā “Miljons sveču grupu mājai”